Det gode arbejdsmiljø

Det forventes at alle på VIA NOVA, kommunikerer og agerer med udgangspunkt i Struer kommunes overordnede værdi, ordentlighed. 
Alt kommunikation skal være præget af værdighed både i ord og betoning. Det er derfor vigtigt, altid at have en positiv tilgang til både opgaver som kollegaer.

På VIA NOVA gør vi os altid umage med at tale pænt til og om hinanden.
Målsætning er at det skal være rart og godt at være på VIA NOVA. Vi arbejder hver dag aktivt på at skabe et miljø, som forebygger mistrivsel, hvor det er et fælles ansvar hvis en kollega mistrives.