Vision og værdi

Visionen med VIA NOVA er at skabe en virksomhed med plads og rummelighed, hvor der er mulighed for udvikling af den enkeltes kompetencer både individuelt og i fællesskabet.

Udgangspunktet er at arbejdet skal have værdi for både medarbejdere, kursister, praktikanter og personale. At gå på arbejde skal give mening og vi skal hver især bidrage til et aktivt og udviklende hus, hvor vi sætter mål for os selv og i fællesskab. 

Vi arbejder udfra en grundlæggende vision og tro på:

 • At alle gør deres bedste og alle har noget at bidrage med.
 • At vi alle har behov for samhørighed med andre mennesker.
 • At vi alle har brug for anerkendelse og respekt.
 • At vi alle har behov for trivsel, udvikling og selvrealisering.

Vi oplever at kan se effekten i det daglige arbejde ved:

 • At den enkeltes liv og arbejdsliv i større grad hænger sammen med det man selv står for
 • At der bliver lyttet og taget hensyn til mig
 • At det er lettere at se mening med det jeg bidrager med i virksomheden og at vi arbejder sammen mod fælles mål
 • At VIA NOVA som helhed oplever større fleksibilitet, arbejdsglæde, samarbejde og gode resultater                                                   

VIA NOVA følger Struer Kommunes overordnede værdigrundlag som beskriver, hvad Struer Kommune vurderer er værdifuldt i mødet med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Disse værdier er:

 • Nærhed
 • Gennemsigtighed
 • Ordentlighed
 • Tolerance
 • Fleksibilitet