Beskyttet beskæftigelse

Målgruppen kendetegnes ved at være borgere under 67 år der ikke kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og som ikke kan anvende andre tilbud fra arbejdsmarkedsområdet med støtte/ mentor.

Det er en forudsætning for at kunne modtage tilbud om beskyttet beskæftigelse, at borgeren har ingen eller et minimum af erhvervsevne.

Målgruppen har en nedsat funktionsevne, men har generelt mange færdigheder som gør, at det er muligt med let til moderat støtte og vejledning at indlære nye handlemuligheder Derudover har målgruppen lært at kompensere for deres individuelle handicap.