Fleksjob

På VIA NOVA  starter man med et praktikforløb på ca. 4 uger, hvor man afprøver forskellige arbejdsopgaver som f.eks.

  • Udehold
  • Produktionen
  • Kantinearbejde
  • Rengøringsopgaver
  • Mentoropgaver
  • Træværksted

Efter praktikken afholdes en samtale. Såfremt der er enighed, kan der herefter etableres et midlertidig fleksjob op til et år, med fokus på at blive mere integreret på arbejdsmarkedet og måske opdage nye arbejdsområder som kan være relevante at udvikle sig indenfor.

I det midlertidige fleksjob er fokus kontinuerligt rettet mod muligheder for at søge fleksjob i det private erhvervsliv. Der vil være mulighed for den fleksjob ansatte at søge råd og vejledning hos VIA NOVA til jobsøgning. Derudover kan der etableres 14 dages praktik ved relevant jobmulighed.