Ressourceforløb

VIA NOVA har indgået et samarbejde med Jobcenter Struer, hvor vi udarbejder udviklingsforløb sammen med borgere der er bevilget ressourceforløb.

De udarbejdede udviklings- og træningsforløb danner grundlag for en helhedsorienteret indsats, hvor hovedformålet er en større tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Aftale om ressourceforløb på VIA NOVA er jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.