Om VIA NOVA

Formålet med at etablere en Virksomhed som VIA NOVA er at skabe et beskæftigelsesområde med plads og rummelighed til mennesker med forskellige udfordringer og etablere et miljø, hvor der er mulighed for udvikling både individuelt og i fællesskab.

Personalet er en dynamisk gruppe der repræsenterer forskellige faggrupper, hvilket er medvirkende til, at vi i vores daglige arbejde har en bred vifte af kompetencer. Det betyder at vi kan tænke kreativt og anderledes i den daglige opgaveløsning.

På VIA NOVA er det muligt at beskæftige sig med følgende arbejdsområder:

Træ

Vi laver bestillingsopgaver for firmaer, private personer og Struer Kommune. Opgaverne kan blandt andet være:

 • Blomsterpinde
 • Ølkasser
 • Naturkasser til vandrenåle
 • Markeringspinde
 • Badebroer
 • Plantekasser
 • Afskærmning til støjreduktion

Plast

Vi laver delopgaver i forhold til at samle plastelemner som indgår i større færdige elementer såsom:

 • Udluftnings kanaler
 • Transportbånd
 • Blodbanken

Kantinen

VIA NOVA´s kantine fungerer som et læringskøkken, som fremstiller mad til huset samt sørger for forplejning ved kursus afholdelse samt arrangementer. Det indebærer blandt andet:

 • Bagning
 • Kolde og varme anretninger
 • Kundebetjening
 • Varebestilling
 • Rengøring af arbejdsområder
 • Egenkontrol

Strandrensning

Vi er ansvarlige for at Østre Strand og Bremdal Strand er præsentable. Vi tømmer og udskifter sække i skraldespandene samt udfører rensning af strandarealet.

Servicehold

Opgaverne som udføres her er årstidsbestemte. Det betyder at der i forår- og sommerperioden er faste opgaver hos private og firmaer til klipning af hæk og græs, samt vedligeholdelse af bed. Derudover varetager vi ad-hoc opgaver f.eks. ændring af haveanlæg og tagrensning.

Rengøringshold

Vi varetager selv vaske- og rengøringsopgaven på VIA NOVA. Du kan blive en del af et rengøringsteam, som tilrettelægger opgaverne.