Personale

Leder: Gitte Lykke Clausen

Telefonnummer: 22407481

Mail: glc@struer.dk

 

Teamleder: Lars Dixen

Telefonnummer: 40841916

Mail: strld@struer.dk

 

Teamleder: Tanja Møller Rasmussen

Telefonnummer: 20974956

Mail: tar@struer.dk

 

Ernæringsassistent og køkkenansvarlig: Birgitta Ytting

Telefonnummer: 97854222

Mail: birg@struer.dk

 

Ergoterapeut og hjemmevejleder: Nicolai N. Frandsen

Telefonnummer: 97854222

Mail: nnf@struer.dk

 

Værkstedsmedarbejder: Søren V. Hansen

Telefonnummer: 97854222

Mail: svsh@struer.dk

 

Pædagog og værkstedsmedarbejder: Karen Ploumann

Telefonnummer: 97854222

Mail: kap@struer.dk

 

Pædagog og mentor for fleksjob ansatte: Susanne Korsgaard

Telefonnummer: 97854222

Mailadresse: suk@struer.dk

 

Pædagog: Jonna Tønning

Telefonnummer: 97854222

Mail: jonnatn@struer.dk

 

Tømrer, værkstedsmedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant Poul V. Lauritsen

Telefonnummer: 97854222

Mailadresse: poulvl@struer.dk

 

Pædagog og værkstedsmedarbejder: Charlotte Skibssted

Telefonnummer: 97854222

Mail: csj@struer.dk

 

Dan Ruseng Bested

Telefonnummer: 97844222

Mail: Danb@struer.dk  

 

Værkstedsmedarbejder: Jørn Johansen

Telefonnummer: 97854222

Mail: jornj@struer.dk